• Žurnalas „Paukščiai“ 2018 Nr. 1 (37)

Prekės kodas: 40045

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

€2.00

Šiame numeryje skaitykite:

Skatiname ornitologinį turizmą

L. Raudonikis, J. Liaudanskytė, M. Karlonas, E. Drobelis.

Or­ni­to­lo­gi­nis tu­riz­mas plė­to­ja­mas Dzū­ki­jos ir Bebros re­gio­nuo­se

M. Karlonas. Ste­bė­ti paukščius Dzūki­jo­je ir Biebžos na­cio­na­li­nia­me par­ke bus pa­pras­čiau

Paukščių apsauga

M. Karlonas. Ma­no­ma, kad Lie­tu­vo­je kas­met ka­tės su­dras­ko apie 1 mln. paukščių

Paukščių apskaitos

M. Ružauskas. Žiemos paukščio akcija. Tulžių (Alcedo atthis) stebėjimai 2017–2018 m. žiemą

Svarbios publikacijos

Paukščių tyrimai

E. Pakštytė, M. Kirstukas, L. Raudonikis. Paukščių tyrimų Tyrulių pelkėje 2013–2017 m. rezultatai

Pažinkime paukščius

M. Karlonas. Nau­jai iš­skir­tų rū­šių – tun­dri­nės ir žel­me­ni­nės žąsų – iden­ti­fi­ka­ci­ja

Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai

S. Karalius. Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai Lie­tu­vo­je 2017–2018 m. žiemą

M. Karlonas, E. Pakštytė, M. Ružauskas. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse ir Vakarų Palearktikoje 2017–2018 m. žiemą

LOFK informacija

LOFK in­for­muo­ja apie Lie­tu­vos paukščių są­ra­šo pa­kei­ti­mus

Ornitologo užrašai

V. Adomonis. Prieš šimtą metų… (2)

Kalbiname ornitologą

Pokalbis su Kęstučiu Čepėnu

Ornitologinės kelionės

L. Šniaukšta. Stebėti retenybių į egzotiškąjį Tailandą

Įvai­re­ny­bės

Parašyti atsiliepimą
Rašyk
Skambink